Utviklingssamling på Knaben Langfredag.
Kl. 16.30 – 18.30 i Kapellet på Knaben.
Som en del av forstudien, som nå er satt i gang blir det avholdt en utviklingssamling.
Samlingen vil ha fokus på sterke og svake sider, samt mulighet og trusler som vi ser for den videre utviklingen av Knaben som reiselivsdestinasjon sommer og vinter.
I tillegg vil vi ha fokus på hvem vi skal utvikle Knaben for. Det vil bli lagt opp til gruppearbeid på samlingen, samt plenums gjennomgang og diskusjoner.

Vi tror dette blir veldig interessant og håper på stort frammøte.

Møtet er åpent for alle