Knaben Gruvor ligger i Kvinesdal kommune, Vest-Agder. I 1973 ble gruvedriften lagt ned og stedet fraflyttet. Skolen ble tatt i bruk som leirskole. Arbeiderboligene i Gruvebyen ble raskt solgt og brukes nå som fritidsboliger. I tillegg har det blitt bygget nye hytter i flere hyttefelt. Knaben har helårsåpen landhandel, et skitrekk, museum, besøksgruve, oppkjørte skiløyper og merkede turstier. Vi ønsker at Knaben skal utvikles som et helårlig reisemål og ta sin egen posisjon i markedet.

Det er igangsatt et arbeid med å utvikle Knaben til et helårlig reisemål, og for å videreføre arbeidet utlyser Kvinesdal kommune nå en 2-årig prosjektstilling.

PROSJEKTLEDER FOR DESTINASJON KNABEN

100% stilling i 2 år med mulighet for forlengelse.

Vi er på jakt etter en person med stort engasjement og gjennomføringsevne.

Arbeidsoppgaver for prosjektleder:
– Destinasjonsutvikling.
– Salg, markedsføring, og merkevarebygging.
– Utvikling av bedriftsnettverk og kompetanseheving.
– Delta i kommersiell utvikling av Knaben Leirskole.

Kvalifikasjoner:
– Erfaring fra prosjektledelse, evne til helhetstenkning, og forretningsforståelse.
– Kjennskap til og erfaring fra markedsføring og salg, herunder digital kompetanse.
– Fortrinnsvis høyere utdanning men relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper:
– Gode samarbeidsevner, og evne til å motivere.
– Jobbe selvstendig og strukturert.

Prosjektleder har kontorsted på Knaben og rapporterer til eget prosjektstyret. Vi kan være behjelpelig med bolig. Lønn etter avtale. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Dokumentasjon med vitnemål, praksis med mer ettersendes ved forespørsel. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist 17. september, 2017.

For nærmere informasjon er du velkommen til å ta kontakt med næringssjef Liv Øyulvstad, mobil 94 51 02 18 eller kommunalsjef Jostein Røyseland, mobil 41 80 29 63.