Det har oppstått en teknisk feil på løypemaskinen, som gjør at det ikke vil bli kjørt løyper på onsdag. Det arbeides med å få maskinen reparert, slik at det kan bli kjørt løyper resten av påska.

 

Bildet er arkivfoto