I dag avslutter jeg mitt 3-årige engasjement hos Innovasjon Kvinesdal/ Knabenprosjektet. Det har vært tre spennende år med mange fine minner. Jeg vil benytte anledninga å takke dere for et godt samarbeid, og jeg ser fram til å møte dere igjen på Knaben.

Se siste infoskriv her.

Hilsen Marianne Haugland/ Prosjektleder

Tlf. 94 50 84 51
E-post: misshaugland@gmail.com