Det arbeides med å få voksne til å sitte vakt i leirskolens svømmebasseng.

Åpningstider vil bli lagt ut under KALENDER hjemmesiden eller under VISIT KNABEN på Facebook