Seminar under Knaben-Dagen lørdag 24. juni 2017

kl 11.00 i Heishuset

 

Eikeprops fra Agder til Store Norske Spitsbergen Kullkompani

Av Andreas Sigersvold

På 60-tallet kom det forespørsel fra Store Norske Spitsbergen Kullkompani om leveranse av 4¨ x 4¨ x 0,8 meter eikeprops til støtter i gruvene på Svalbard

Et lite sagbruk litt nord for Vigeland fikk ordren den gang. Sagbruket hette Gunnar Erland.

Etter det så var det Lillesand parkettfabrikk som da var eid av Agder Skogeigerlag som fikk denne kontrakten med Svalbard, som igjen brukte Møll Sag A/S (tidligere Tørres Møll) som underleverandør.

Møll Sag A/S delte da ut leveranser til bønder(skogeiere) som hadde eiketømmer på sin eiendom. Leveranser til Svalbard kunne variere fra 10.000 til 60.000 stk. alt etter behov. Dette var noe skogeigere på Agder likte veldig godt da prisene var ganske mye bedre enn de fikk for ved.

På 80-tallet ble Lillesand Parkettfabrikk lagt ned og Møll Sag A/S overtok da leveransen direkte til Svalbard. Dette varte helt til de la ned alle gruvene som de brukte props i, omkring år 2000.

Anstein Birkeland fra Sogndalen kommune var en av flere skogeiere som leverte eikeprops til Møll Sag AS. Han har fremdeles eikeprops på lager. Derfor er vi så heldig å kunne se eikepropsen og hvordan den ble stablet og brukt.

 

Tor Harald Hanssen fortelle om brytningsmetoder på Svalbard

Alf Gottfred Møll forteller om produksjon og leveranse av eikeprops fra Agder til Store Norsk Spitsbergen Kullkompani.

Under Knaben Dagen blir det hyggelig å treffe mennesker, familie, etterkommere som har relasjoner til gruvedriften på Svalbard. Knaben var ett av stedene på fastlands Norge som hadde en større kontingent med personer som har arbeidet i gruvene eller har hatt opphold på Svalbard