I år er det gjort avtale med Gyland Røde Kors Hjelpekorps om at de skal være til stede med beredskap på Knaben i påsken.

De har vært til stede de aller fleste helgene i skitrekket. I påsken har de beredskap for HELE Knaben.

Røde Kors Hjelpekorps vil være veldig synlige i skitrekket. Men det skal heller ikke være tvil om at dere beredskap også gjelder ute i turløypene.

De ledes av Kenneth Stølen