Folkemøte om løypekjøring og brøyting
Storstova, fredag 2. oktober, 2015, kl. 19.00-20.30.

LØYPEKJØRING
• Intro løypekomite og løypekjører
o I løypekomiteen sitter Jan Rob, Johanne Karlsen og Trygve Berg. Ove Drange er konsulent.
o Løypemaskinen blir kjørt av Eilef Netland, Ole Johan Netland, og Tom Gunvald Vatland.
• Løypeavtalen mellom Knaben Løypetjeneste og Knaben Utvikling
o Tre års avtale der kommende vinter er år 2.
o Representant fra Reinshommen hyttefelt kan gjerne bli med i løypekomiteen
o Hytteeierne betaler kr 1000,- Kommunen betaler 40 000 kr eks mva.
o Knaben Utvikling har sendt forslag om at Kvinesdal kommune bør øke sin andel.
o Følgende løyper prioriteres:
 Sand-deponiet (behøver kun 10 cm snø for å kjøre).
 Langs gamleveien fra p-plass på sanden, gjennom kulvert til Kvinastallen
 Husmorløypa om Knaben Storstove via Svodin og Løgeheia hyttefelt
 Treningsløypa ved skitrekket (første prioritet hvis mye vind i gruvebyen)
 Kvinavegen til Hattevarden
 Høyfjellsløypene til Knaben 1 og Knaberøysa
Hva er nytt?
o Etter all sannsynlighet vil løypekjøring på Knaben fra vinteren 2016 bli knyttet opp mot www.skisporet.no. Det vil i korthet bety at man på hjemmesiden kan se hvor løypemaskinen befinner seg og hvor det kjøres løyper. Kostnaden er ca kr. 10 000,- for Knaben Utvikling.
o Dagens ordning hvor oppdatering skjer via SMS fra løypemaskinen opphører.
o Det arbeids med å få til en ny løype fra Kvinavegen og opp Stutedalen. Hytte-eiere i Kvinavegen vil delta i dugnad for å få dette til. Formålet er å få en rundløype via Knaben 1.
o Husmorløypa er utsatt for åpne bekker når det ikke er frost i jorda og dermed ble noen bekker lagt i rør før påske.
o Lysløypa rundt Knabetjørn står på agendaen til Knabenprosjektet. Møte i høst med kommunen angående utbyggingsplan og drift. Finansiering er ikke påbegynt.

• Ofte stilte spørsmål
o Grunnen til at høyfjellsløypene ikke blir kjørt for eksempel i romjula er at det ligger mye arbeid i forkant for å få en løype klar.
o Eilef berettet at han må fordele midlene han har tilgjengelig, og se til at det ikke blir oppbrukt før påske.
o Det er alltid forslag om nye løyper! Man må huske at det må inngås langsiktige grunneieravtaler, samt at løypene ikke må være i verneområdet. Dette er grunnen til at det ikke er rundløype rundt Knaberøysa. Blåknuden er også i verneområdet. Ingen løyper blir kjørt over vann.
o Mange tipser også om å legge såle så snøen varer lenger. Dette kjenner løypekjører til.
o Det vil bli lagt spor mot Roma Gruver selv om ikke løypen videre til Knaberøysa blir kjørt. Dette gjør det enklere å komme opp på fjellet.
o Den nye løypa med Stutedalen skal gjøre det lettere for alle å komme opp på høyfjellet.
o Det blir satt opp stikker på høyfjellet i februar. En bønn er at skiløperne selv retter opp nedsnødde stikker som er satt opp for løypekjører og skiløpere.

• Spørsmål fra publikum
o Det ble stilt spørsmål med at det noen steder står skrevet 40 km langrennsløyper. Løypenettet er avhengig av midler som igjen er avhengig av antall hytter. Knaben Utvikling har sendt brev til kommunen for å høre om de kan øke sitt bidra som har vært uendret i mange år. Derimot vil de fleste argumentere for å beholde den høye kvaliteten på nåværende løyper enn å utvide løypenettet ytterligere på bekostning av kvalitet. Kommunen er ikke ansvarlig for et eventuelt løfte fra hytteselger eller knaben.no om 40 km løyper.
o Sand i løypene – se svar under «brøytetjenesten».
o Forslag om at veistrekningen Ørnehommen – Reinshommen burde bli brøytet på slutten av sesongen for å åpne opp for turgåing langs vannet. God ide men i så fall må det settes opp stikker og noen må ta regninga for brøytinga.
o Det ble påpekt at det er mange hundre meninger men at man må ha tillit til valgene av løypemannskapet og løypekomiteen. Generelt er folk veldig fornøyde med løypekjøringen.

 

BRØYTETJENESTEN
• Intro brøytemannskapet:
o Are, Alv Morten, Anton Ivar, Dag Olav, Chris Tommy, Olav, Ricardo
• Velforening avtale
o Foruten velforeningen Knaben Vel, inngår alle hyttevel en avtale med enten Anton Ivar eller Are. I gruvebyen har huseierne private avtaler.
o På årsmøte blir det avklart omfavnet av avtalen. Noen vel ønsker billig løsning med lite brøyting mens andre stiller større krav. I avtalen blir også brøytetidspunkt stadfestet.
• Brøyting til hyttene
o Ønsker du brøyting til din private hytte kan dette bestilles fra Anton eller Are.

• Hva kjenner brøytemannskapet på er en utfordring?
o Høye forventninger som skaper dobbelt arbeid og tar dobbelt så lang tid. For eksempel folk som forventer brøyting inntil bilen på søndager og brøyter må vente på at de flytter bilen. Det er ikke gøy å si nei!
o En brøyter starter brøytingen på ulike plasser hver gang slik at ingen skal kunne klage på at brøyter alltid kommer sent i et gitt hyttefelt.
o Veien blir brukt som skiløyper i dårlig vær. Ofte kommer barna rennende veldig fort. Unger som leker og skal løpe under tuten er farlig og veldig ubehagelig for brøyter. Foreldrene må ta tak i dette!
o Brøyter bruker mye tid på å stoppe opp til stadighet fordi barn eller voksne går i veien. Mange mangler respekt for faren med brøyteutstyr.
o Legg slepekroken lett tilgjengelig i vinterhalvåret! Ofte befinner den seg nederst i bagasjerommet under bagger og poser med matvarer(!).
o Skal du parkere på en parkeringsplass? Sett din bil ved siden av de andre slik at de står samlet. Det letter jobben for brøyterne betraktelig og sparer tid.
o Veien er lite stengt på Knaben i forhold til andre steder og brøytemannskapet får mye skryt av vegvesenet. Veien inn til Kvinavegen og Løgeheia kan bli stengt i uvær med at det brøytes en snøfond ved innkjørsel for å sikre bilfri vei for brøyter en periode. Brøytemannskapet må kontaktes for åpning om nødetater er på vei.
o Ikke undervurder sikten på fjellet! Sikten blir så dårlig at selv om bilen har gode dekk og firehjulstrekk så er det vanskelig å finne veien til tross for at kanskje brøytebilen ligger like foran. I tillegg bør alle ha gode klær/sko tilgjengelig om man må ut av bilen, samt refleksvest.
o På landhandelen henger det en plansje kalt «En bønn fra brøyterne». Ta en titt neste gang du er på butikken, og informer dine barn!
o Anton legger ut ekstra veistikker ved leirskolen og folk kan forsyne seg med disse til hytta. Voksne oppfordres til å erstatte stikker som forsvinner langs veien i gruvebyen.
o Huseierne oppmuntres til å sette opp veistikker i innkjørselen og å merke steiner etc. Husk at brøytemaskinene er høye og dermed må det ryddes bort greiner i høyden og utstikkere som takrenner på hus må merkes. Det er ikke lett for brøyterne å huske slikt fra hvert hus.
o Spørsmål angående brøyting? Ring Anton (48149091) eller Are (40551554).

 

• Ofte stilte spørsmål eller innspill til brøyterne
o Offentlige parkeringsplasser som brøytes er bak butikken og parkeringa ved campingplassen, og grinihaugen. I vinter blir det for første gang brøytet på parkeringsplass på sanden i vinter- og påskeferien.
o Når det gjelder sand i løypene blir brøyterne oppfordret til å snu tuten slik at sanden ikke treffer løypene. Problemet er spesielt aktuelt når det ikke er frost i bakken, slik som i vinter. For øvrig vil vinden avgjøre retningen på brøytetuten da luftfilteret vil bli tett i motvind. Brøyting vil alltid ha første prioritet men det er beklagelig når det blir sand i løypene. Dette gjelder spesielt ved hovedveien ved Løgeheia/Svodin.
o Heidi på butikken påpekte hvor viktig det er at det blir brøytet godt hos henne onsdager når det er vareleveranse kl 12.
o Brøytemannskapet fikk mye ros, og deres jobb blir virkelig satt pris på!

 

Marianne Haugland
Innovasjon Kvinesdal/Knabenprosjektet
7. oktober, 2015.