Marianne. Liv, monum...

Marianne Haugland (34) er ansatt i Innovasjon Kvinesdal SA som prosjektleder for det 3-årige prosjektet «Reisemålsutvikling – Knaben som helårlig reisemål». Marianne kommer fra stillingen som Smaabykoordinator i Smaabyprosjektet i Flekkefjord hvor hun har vært ansatt siden 2010.  Der har hun jobbet med diverse aspekter innen byutvikling, reiseliv og gjennomføring av arrangement. Før dette arbeidet hun som reiselivssjef for Flekkefjord og Kvinesdal.

Marianne er oppvokst i Kvinesdal. Hun har bachelor i reiselivsledelse fra Australia og mastergrad i internasjonal hotell- og reiselivsledelse fra Universitetet i Stavanger. I tillegg har hun årsstudium i friluftsliv og naturguiding fra Universitetet i Agder. Hennes store interesse for vinteraktiviteter gjorde at Marianne jobbet tre sesonger på skianlegg underveis i studiene – Gaustablikk, Skeikampen og Hafjell. I tillegg har hun vært en periode i Ghana som frivillig reiselivskonsulent innen naturbasert reiseliv.

Knaben har mye spennende å tilby besøkende, og gruvebyen med sin spesielle arkitektur gjør at stedet skiller seg fra andre fjell-landsbyer. Jeg er ydmyk i forhold til prosjektets størrelse, men samtidig veldig stolt av å kunne være med å løfte fram og utvikle Knaben som et attraktivt helårlig reisemål sier Marianne Haugland.

Knaben er et satsingsområde i Kvinesdal kommune sin langsiktige kommuneplan. På bakgrunn av dette ble det i januar 2013 igangsatt en forstudie for å utvikle Knaben som reisemål hvor Innovasjon Kvinesdal hadde prosjektledelsen.  Forstudien var et samarbeid mellom Kvinesdal kommune, Knaben Leirskole, Knaben Utvikling, grunneiere og entreprenører på Knaben, Vest-Agder fylkeskommune, Lister Friluftsråd, Fylkesmannen i Vest-Agder og Innovasjon Kvinesdal.

Som en oppfølging av forstudien igangsettes nå et hovedprosjekt hvor Innovasjon Kvinesdal er prosjekteier, og hvor Haugland blir ansatt som prosjektleder. Prosjektets hovedmål er å utvikle Knaben til ett helårlig reisemål. For å nå hovedmålsettingen og skape økt næringsvirksomhet for entreprenører, grunneiere, butikker, overnattingsaktører, skitrekk, andre aktivitetstilbydere m.v. (dvs. næringsaktørene på Knaben, i Fjotland og Kvinesdal) er det definert følende delmål:

·        Øke hyttebyggingen og øke hyttesalget på Knaben.

·        Øke antall besøkende i skitrekket.

·        Øke bruken av dagens hytter på Knaben.

·        Utvikle leirskolen til å inneha et vertskapsansvar for Knaben – dvs. leirskolen skal bli en enhet hvor en kan henvende seg til for å bestille overnatting, kjøpe ved, utvask, vaktmestertjenester, bestille guidede turer osv.

·        Utvikle plan for videreutvikling og oppgradering av leirskolen til å inneha en overnattings- og serveringsfunksjon for ferie/fritidsgjester.

·        Øke vertskapskompetansen hos næringslivet/mottaksapparatet på reisemålet Knaben.

·        Etablere en enhet/et selskap for å samle fremtidige drifts- og utviklingsoppgaver på Knaben.

Det vil kreve forpliktelse både fra private og offentlige aktører for å nå de skisserte målene.

Daglig leder i Innovasjon Kvinesdal, Liv Øyulvstad, er glad for å få Marianne Haugland med på laget. Haugland har den rette faglige bakgrunnen for denne stillingen. I tillegg er hun en aktiv, praktisk, samarbeidsorientert og løsningsorientert person, noe vi anser som viktige egenskaper i denne stillingen.  Vi ser frem til Marianne Haugland starter hos oss den 1. september sier Øyulvstad. Det var 13 søkere til prosjektlederstillingen, hvor Haugland ble valgt.

Marianne Haugland...    Marianne og Liv...

Se også:

http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=25473