Til nå har i alt 20 personer meldt seg på guidekurset som blir holdt på Knaben fredag 9. og lørdag 10. januar. DET ER PLASS TIL FLERE.
Påmelding til post@knabenleirskole.no

 

Det kreves ingen forhåndskunnskaper for å være med på kurset, og det er gratis. Men dette kurset vil gi et grunnlag for å delta på et påbyggingskurs senere i vinter.

 

Deltakelse på kurset gir ingen forpliktelser med tanke på å være guide senere. Men det vil deg et grunnlag i tilfelle du en gang tar med deg kjente eller besøkende på museet.

 

KURSPROGRAM

Knaben Gruvemuseum

 

Fredag 8. januar –

            Frammøte Knaben LEIRSKOLE

19.00  Frammøte og utdeling av omvisermanual for Knaben Gruvemusem
            Presentasjon

19.15  Hva er de mest vanlige spørsmål besøkende på museet stiller?

·        Vi finner svarene!

 

20.00  Hva er de mest vanlige spørsmål besøkende i gruva stiller?

·        Vi finner svarene!

 

20.30 Viktige årstall i Knabens historie

 

 

Lørdag 9. januar

            Frammøte: Vaskeriet

10.00  Gruvas oppbygning

            v/ Odd Hilmar Johansen

 

11.0      Knaben Molybden A/S

– Produksjon og marked

v/ Andreas Sigersvold

 

11.30 Omvisning i bedriften

 

12.00 Lunch

 

12.30 Omvisermanual for Gruva

            Kort presentasjon

            Vandretur i gruva

 

13.30 Oppsummering

Det vil bli et påfølgingskurs på seinvinteren !