26. mars 1974 ble dette probgrammet vist på NRK TV.

Deg var Sigbjørn Hømebakk som stod for progammet som hadde tittelen:

“Hva yter distriktene og hva får de igjen?

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Reportasje om industrireising i Vest-Agder.
Professor Johan GALTUNG foreleser om arbeidsfordeling. Elvevassdrag.
Innsjø. Arbeidsanlegg. Arbeidsteder. J.G. om sentrumskomiteer som
Landsdelsfordelingen. Kraftledning. Knaben Molybdenfabrikk som er nedlagt.
Svømmehall. Ingeniør Lars KNABEN om gruvene som er nedlagt. Tillitsmann som
har arbeidet på Knaben. Økonomisk direktør Gunnar ALMSTRØM om samarbeidet
mellom ledelsen og de ansatte. En av de ansatte om ulykkesstatistikken.
Elver og fjorder som er fylt av steinstøv fra Knaben. Flere uttaler seg om
underskuddet ved gruven. G.A. om driften blir gjennopptatt ved Knaben.
Kjørescener ved Knaben. Eieren av dagligvareforretningen om videre drift.
Kjøpesenter i Avildstad i Sverige. 6 norske familier flyttet til Avildstad
fra Knaben. En av familiene intv. Ekstr. Knaben gruver. Naturscener fra
Knaben. L.K. om stedet Knaben. Kjørescener ved Sirdal. Om innkomme av
turisme. Fjellstue som blir nedlagt som hotell. Fra Åseral kommune og
Kvinesdal Motell. Eierene intv. Øye smelteverk – ekstr. anlegget. Om
forurensningene fra smelteverket. Om arbeidsplasser i Kvinesdal. Skoleskyss.
Kjørescener gjennom dalen. Om mulig arbeidsplasser for husmødre. Sauer. Om
fremtid for jordbruk i Kvinesdal. J.G. om økonomiske frigjøringsorganer.
Naturscener. Knaben gruve. Fjorden.

For å se programmet, gå inn på denne linken

https://tv.nrk.no/serie/hva-yter-distriktene-og-hva-faar-de-igjene/FOLA05001874/26-03-1974?fbclid=IwAR34HEDNVleuIJu42-m9_F4x2CtGKYdXG9Rmjw4awB2S1_2-Zy-untXmrMc