KNABENDAGEN – 24. JUNI 2017

PROGRAM

 

10.00  Omvisning i gruva.

Salg av «ventepølser» fra grillen utenfor Heishuset

11.00  Åpning av Utvandrerfestivalen i Kvinesdal og Knabendagen

v/ Ordfører Per Sverre Kvinlaug

Heishuset

11.15  Knabenseminar

Knaben og Spitsbergen v/ Alf Gotfred Møll og Tor Harald Hansen

I Heishuset

12.30 Tur med veteranbuss(er) fra Gruvebakken.

Tur som starter på toppen av Gruvebakken.

12.00 – 16.00 Matsalg på leirskolen

13.00  Syng med oss i Knaben kapell

Arne Stakkeland, Ole Z, andre?

14.30  Killingrittet

15.00  Bukkerittet

16.00  Knabens Venner feirer seg selv

Foredrag på leirskole

«Knabens Venner gjennom 25 år»

Utdeling av miljødiplom

Annen gavedryss

18.00  Rollespill ved Gapahuken

«Et nytt samfunn etableres – Knaben 1918-1930»

Medvirkende: Ole Z Torkildsen, Ove Drange, Eilef Netland, Jan Rob

21.00 Gruvefest på leirskolen

Musikk: Mine Boys

Servering

Entrè