x300420151002553071414080

 

Knaben Utvikling organiserer løypekjøring på Knaben innenfor et fast budsjett.

Løypekjøring innebærer kjøring av løyper der hvor vi va har avtaler med grunneiere.

Alle løyper skal være oppkjørt til alle helger og ferier i tidsrommet 1. desember til utgangen av april.

I jule- og vinterferier skal løyper kjøres også på hverdager. Det er også aktuelt å kjøre løyper noen hverdager utover dette.

Det forutsetter at løypeentreprenør holder løypemaskin, som kan levere skiløyper av høy standard.

Oppkjørte løyper skal oppgraderes på www.knaben.no. I dag bruker vi skisporet.no

Se link for aktuelle løyper: https://skisporet.no/setView/58.6665255/7.1082754/13.14/norges_grunnkart

 

Se også http://www.knaben.no/aktiviteter-natur/ski-turkart/

 

Knaben Løypetjenester v/ løypekomiteen vil være kontakt overfor løypekjører

 

Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 97140020 eller janrob@vabb.no

 

Dersom ditt firma er interessert i dette, ber vi om bli kontaktet innen 1. august 2018