PRISER 2018

 LEIRSKOLER

Kr. 480,- pr. pers pr. døgn
Mandag – fredag regnes som fire døgn
Et gratis lederopphold pr. 22 elever
Depositum: Kr. 2.500,- pr. gruppe (Til og med 22 elever)
Kreves inn ca et år i forkant av leirskoleoppholdet.

Tillegg for undervisning: kr 19.200,- pr gruppe

Brukerkommunen får refundert kr 15647,5 pr gruppe (2016)

27,5 timer pr gruppe
0 – 22 elever = 1 gruppe
23 – 44 elever = 2 grupper
45 – 66 elever = 3 grupper osv

 

HELGER 

Kr. 210 pr. pers pr. døgn
Kr. 525 pr. familie pr. døgn (foreldre og egne barn)
Minstepris: Kr. 12.600,-
Helger i mai, juni, juli og desember Kr. 12.600,-

For leie i ferier og høytider, be om pristilbud!

Grupper  som leier i helger må selve vaske bygget ved avreise.
Utvasken skal gjøres av voksne personer, som kan vaske.
De grupper som ikke utfører tilfredsstillende vask vil bli fakturert kr 350,- for hver påbegynt time

 

Det vil bli en liten prosentvis økning hvert år

Priser