Behandling i Kommunestyret – 25.01.2017

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak

•Kvinesdal kommune fortsetter utviklingsarbeidet på Knaben basert på dagens drift av leirskolen, supplert med et nytt utviklingsprosjekt: «Destinasjon Knaben».
•Alle inntekter fra salg av kommunale tomter på Knaben skal øremerkes utviklingsarbeid på Knaben.
•Regnskapsoverskudd på Knaben leirskole skal om mulig øremerkes utviklingsarbeid på Knaben leirskole.
•Drift av nytt prosjekt 2017 – 2019, inntil 1,9 mill. kroner, finansierer fra næringsfondets post prosjektmidler for 2017, 2018 og 2019. Midlene skal tilbakeføres næringsfondet når det blir solgt kommunale tomter på Knaben.
•Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres.
•Kvinesdal kommune gjør en vurdering av hvilke varige drifts- og utviklingsansvar som bør overføres til Knaben Leirskole.
•Nytt prosjekt starter så tidlig som mulig etter 01.09.17.

 

Kommentar fra prosjektleder;

  • Det private næringsliv har gått inn med kr. 200 000,- i nytt 2-årig prosjekt slik at det er fullfinansiert.
  • Stilling som prosjektleder vil bli utlyst i april. Vi håper på mange gode søkere! Det vil bli en spennende og krevende stilling for rett person.