Big Jump Competition.
Lørdag 20. februar.
Påmelding via vår Facebook-side, eller på plassen fra 11.00 til 12.30.
Det vil være mulig å teste hoppet frem til 30 minutter før konkurransen starter.
Konkurransen begynner ca. 13.00.
Mange kule premier.
Hjelm påbudt.
Arrangementet er gratis.
Buss kjører fra ventebua kl. 09.30. Og i retur rett etter konkurransen ca 16.00. Påmelding buss gjøres til Finn Olav på tlf: 975 34 184