Nasjonalbiblioteket har offentlig gjort en del eldre NRK-opptak, blant annet dette med Lars Krogh, som var direktør på Knaben fra 1. juli 1943

 

Gå inn på vedlagte link

https://www.nb.no/nbsok/nb/98f14f918c589f7524dc700f3aaa1033.nbdigital?lang=no