Imidlertid har det nå blitt montert et helt nytt kamera med værstasjon i ei av de nye hyttene i Reinshommen. Dette ligger ute på nettet under føglende link: http://www.vindsiden.com/

Ellers må dere bare følge med. Vi skal nok få det hele til.