Etter årsmøtet i Knaben Utvikling gav leder for Innovasjon Kvinesdal, Liv Øyulvstad, en orientering om et nytt prosjekt for Knaben

Du kan lese om dette her

Det er meningen om å minst to folkemøter om dette. Der ønsker man mange folk, og man håper å få mange innspill om Knabens styrker, svakheter, muligheter og trusler – En såkalt SWOT-analyse.

Vi kommer tilbake til dato for møtene. men det første er aktuelt å legge til påska.

Anton Ivar Hunsbedt ble enstemmig gjenvalgt som leder for Knaben Utvikling
Referat og årsmelding fra årsmøtet kommer.