Det ser nå ut til å ordne seg for skitrekket på Knaben.. Etter all sannsynlighet blir det drift i vintersesongen som kommer. Alle hus- og hytteeiere vil om kort tid gjennom sine velforeninger få tilsendt et brev med informasjon. I mellomtiden tar vi med denne artikkelen fra Avisen Agder

http://avisenagder.no/nyheter/kjopte-konkursboet-satser-for-fullt/19.48672