Etter lengere tids planlegging ble det i påsken encdelig stiftet en ny velforneing på Knaben. Den har fått navnet "Pølsemakerveien Vel". Dette fordi alle som har boiig i denne gaten har arbeidet inne faget pølsemakeri. I tillegg er det like innenfor gaten et kioskbygg.

Allerede 2. påskledag er det planlagt åpen kiosk.

Spørsmål kan rettes til foreningas leder på tlf 994 50 463
Det planlegges også hjemmeservering, og bestilling kanm gjøres til samme telefonnummer.