Nå kan medlemmene i Knabens Venner glede seg over neste nummer av Knaben Nytt, nr 62 i rekken. Det er sendt til trykkeriet, og vil komme i postkassen om noen dager, Denne gangen kan man lese om Ørnehommen gruver, “en hilsen” fra Oscar Houghom, som var driftsbestyrer på Knaben I. Endre Wraanes ved Vest-Agdermuseet forteller om tyske forsvarsanlegg på Knaben under 2. verdenskrig, og dere får en statusrapport Knabenprosjektet. Fra den nære historien har vi summert opp noe av det som skjedde på Knaben i 2015.

 

De som ønsker å melde seg inn i Knabens Venner kan kontakter post@knabenleirskole.no