Naturlostur og åpning av ny tursti til Knabekniben lørdag kl 14.00. Leif Hunsbedt er turguide.

Krevende løype. Ta med drikke da det ikke er bekker på veien.

Ta kontakt med Marianne/Knabenprosjektet (sms 94 50 84 51) for transport fra Liknes lørdag kl 1245. Har tre ledige seter.