Hele 33 i Gruvebyen ønsker fiber med “Altibox”. Det er fortsatt mulig å bli med.
I Gruvebyen er det mange som ønsker å legge inn fiber til sin hus og hytter. Hele 33 har allerede sagt ja, og flere er på vent.

Styret i Knaben Vel har hatt styremøte, og gjort følgende vedtak:

·        Knaben Vel  forskutterer/bidrar med 50 000 kroner til graving av kabelgrøfter/hovedgrøfter nå. Da gjenstår 150 000 kroner til fordeling blant de som kobler seg på i høst. Det er samme pris om det er kort eller lang avstand til hoved-grøfta eller sentralen.  Hvis det da blir 30 som melder seg på nå, vil kostnadene for den enkelte bli  kr 5000. (40 stk vil kostnadene bli 3750kr/stk)

·        Det blir dugnad med å legge kabelen i grøftene som Anton graver opp. Han graver på igjen etter at kabel er lagt i grøftene. Dette arbeidet er beregnet å gjøres i høst.  Jan Rob, Anton og Ove  organiserer dugnaden sammen med gode hjelpere.

·        De som venter f.eks. til neste år eller senere, får en økning på 50 % av dagens felleskostnader dvs. hvis 5000 kroner i fellesutgift nå, betaler de 7500 kroner senere til Knaben Vel.  Ove sender mail til alle han kan nå slik. I tillegg sendes brev til de som ikke har mail.  Info blir også lagt ut på web-siden til Knaben.

·        Ordningen med fordeling følger samme prinsipp som vannabonnementet. Der det er flere enheter i et leilighetskompleks betaler hver enhet.

·        Frist for å bli med på den forholdsvis gunstige ordningen settes til 25. september 2014.

Her kan du se hele referat fra styremøtet 8. september 2014.

Fredag 5. september var det også allmøte om saken. Flere møtte fram. Her kan du se referat fra allmøtet

På dette allmøtet ble det lagt inn forslag til gravetrase. Det kan du se her

Påmelding senest 25. september til styreleder Ove Drange

ove.drange@nortura.no ellerovdrange@online.no

x090920142333391401814874 x09092014232319198626109

Agder Breiband/Dalane Breiband
kan gjøre et salgsframstøt, men det kan fort ta tid.

I stedet, for at det skal gå raskere, vil Knaben Vel lage en liste over dem som er interessert, og det står at:
“Jeg bekrefter at jeg vil ha fiber installert på min hytte og at jeg er informert om etableringskost, månedskost og at det blir dugnad”.

Lista skal inneholde
Navn
Hytteadresse inkl gnr/bnr
Fakturaadresse
Fødselsdato
Mobilnummer
E-mail

—————————————

Spørsmål kan også rettes til
Arne Larsson
Anleggsleder
Dalane Breiband AS/Agder Breiband

Telefon 469 83 998