Fredag 5. september kl. 20.00 blir det møte i Knaben Kapell om fiber i Gruvebyen.

x130220132053202303011606

TIL:                MEDLEMMER AV KNABEN VEL

FRA:               STYRET I KNABEN VEL

EMNE:          FIBER TIL KNABEN

DATO:           AUGUST, 20 2014

KOPI:

 

Fiber på Knaben.

For snart et år siden sendte styret i Knaben Vel ut brev til alle medlemmene om å melde sin uforpliktende interesse for fiber i “gruvebyen” Knaben. Vi fikk da tilbakemelding fra ca 35 stk som var interessert. Grunnen for at denne muligheten har dukket opp er at Kvinesdal kommune og Agder Breiband har inngått en avtale om å kunne tilby fiber til fastboende i kommunen basert på en såkalt dugnadsmodell. Tiden har derfor gått fordi det først etter vinteren ble klart til å begynne nede i dalen og jobbe seg oppover til Knaben. Nå har tiden kommet, og fiberen et trukket opp til leirskolen.Vi har i mellomtiden hatt kontakt og møter mellom både Agder Breiband, kommune, entreprenører og andre nøkkelpersoner for å tegne inn gravetraseer  med utgangspunkt fra leirskolen som er Agder Breiband sin sentral og som alt må gå ut fra.

Den såkalte “dugnadsmodellen” går ut på at vi skal gjøre jobben, men`s Agder Breiband holder alt av materiell som skal graves ned. Etter tegningen så er der nå ca 2000 m med hoved-grøfter som skal graves og legges kabel i. En tenkt mulighet her er at vi må kjøpe gravetjenesten, men at vi legger alle kablene på dugnad for å holde kostnadene lavest mulig for den enkelte.

Et foreløpig kostnadsoverslag for gravejobben vil være på ca 200 000 kr. Under forutsetning av at min 30 stk er med (30 stk bør være et minimum) vil kostnadene og arbeidet for den enkelte bli:

  • Hovedgrøfter.200000 kr/30 stk ca kr 6700(50 stk kr 4000)
  • Den enkelte må grave fra hoved trase`er/koplingsbokser og inn til egen bolig.
  • Tilkoplingsavgift til Agder Breiband
  • Mnd abonnement til Agder Breiband for internett og TV kanaler (altibox)
  • Dugnad med hovedgrøfter.

Styret sin vurdering er at  “toget” går nå for at vi samlet kan få til denne standardhevingen i gruvebyen og at tiden begynner å bli knapp med tanke på vinteren.

Ut fra dette innkaller Knaben Vel til møte for alle i “gruvebyen” på Knaben kapell fredag den 5.sept 2014 kl 20.00 der også Agder Breiband og entreprenør er tilstede.

Målsettingen for møte er:

1 Gjennomgang av muligheter, tegninger over gravetraseer, priser og kostnader.

2 Bindene kontrakter/påmelding for å bli med. ( Med Agder Breiband)

3 Ut fra antall som binder seg, bestemme om vi skal gå i gang.

  1. Planlegge event oppstart og gjennomføring av dugnadsprosjektet.

Skal vi lykkes med dette prosjektet er det en forutsetning at mange blir med. Møtet er derfor for alle, både de som ønsker innlagt fiber raskest mulig og de som mulig ønsker å koble seg til på et senere tidspunkt og derfor likevel blir med på dugnadsprosjektet med hoved grøftene og kostnadene med disse.

Er noen forhindret i å delta på møte den 5.sept, men samtidig er sikre på å bli med kan melde tilbake til undertegnede på mail.

 

Hilsen Knaben Vel

v/ Ove Drange

Mail adresse.  ove.drange@nortura.no  eller ovdrange@online.no

Mob. 90935382