Det er blitt kjørt ei vel 2 km lang rundløype på Sanden