Kvinesdal kommune
Teknisk Etat

 
 
 
 
 

Vår ref:
Ordningsverdi:
Saksbehandler:
Deres ref:
Dato:
Sigbjørn Skjekkeland
 
 
 
 
Kvinesdal kommune v/ Teknisk drift ønsker å innhente tilbud på utarbeidelse av en detaljet anbudsbeskrivelse for oppgradering av svømmehall Knaben Leirskole.
 
Som grunnlag for å gi et tilbud følger som vedlagt: Revidert tilstandsrapport Knaben Leirskole Svømmebasseng.
Bassenget skal oppgraderes slik at det tilfredstiller forskriften gjeldene for svømmebassenger både bygningsmessig og m.h.t vannkvalitet . Merk kap. 3 side 11 og kap. 4 side 6 i vedlagt rapport.
 
Fremdriften må være slik at kontrakt med entreprenør må være undertegnet inn 01.07.10. med oppstart medio august. Dette for å tilpasse driften av Knaben Leirskole.
 
Tilbudet må vær innkommet Kvinesdal kommune v/ Teknisk drift Nesgata 11 4480 Kvinesdal innen 06.04.10 Merket :Tilbud anbudsbeskrivelse svømmebasseng.
 
 
En eventuell befaring kan avtales med undertegnede tlf. 90605591
 
 
 
 
Med hilsen
 
 
Sigbjørn Skjekkeland