Det begynner å nærme seg vinter.

Knaben Leirskole har laget nytt informasjonshefte for lærere og forelde.

 

Leirskolens informasjonshefte