LEDIG STILLING SOM LEIRSKOLELÆRER

 

Fra 1. januar 2017 er det ledig stilling i Kvinesdal kommune som leirskolelærer ved Knaben leirskole.

 

Stillingen avlønnes som grunnskolelærer. Stillingskode: 7961

 

Knaben Leirskole mottar skoleklasser for leirskoleundervisning store deler av året.

Arbeidet vil inngå i en turnus, med en større arbeidsbelastning deler av året, særlig i vinterhalvåret.

 

Stillingen innebærer planlegging og gjennomføring av undervisning inne og ute, klargjøring av skolebygg, organisere elevenes innetjenester, samt annet forefallende arbeid.

Den som søker må være fleksibel, ha god samarbeidsevne og må kunne arbeide selvstendig.

 

Søker må ha relevant lærerutdanning.

 

Hvis leirskolens samlede belegg ikke skulle oppfylle 50 % stilling, må den som blir ansatt påregne å bli satt til andre undervisningsoppgaver i Kvinesdal kommune.

 

Søknad sendes til Kvinesdal kommune innen 23. november

Søknad bes sendt på elektronisk skjema som du finner på

www.kvinesdal.kommune.no
Evt. kan søknad vedlagt CV sendes til Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

 

Spørsmål kan rettes til leirskolens rektor Jan Rob på tlf. 38 35 58 66/97140020 eller på mail knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no