Ved Knaben Leirskole lysest det nå ut et ledig vikariat som leirskolelærer i 50%

Dette dekkes inn ved at en arbeider intensivt 6-7 uker høsten 2017, mens vintersesongen starter første halvdel i januar og varer fram til 1. mai.

Mer opplysninger kan innhentes hos leirskolerektor Jan Rob

på knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no eller på mobil 97140020

Du kan også lese mer om stillingen på Kvinesdal kommunes hjemmeside:

 

http://www.kvinesdal.kommune.no/siste-nytt/ledige-stillinger/2757-leirskolelaerer-50-vikariat-id-1108