Formann: Morten Aareskjold, e-post: maare10@online.no, telefon: 992 65 647.

Kasserer: Reid Osmundsen, e-post: reid.osmundsen@gmail.com, telefon: 900 31 691.

Styremedlem/infoansvarlig: Jarl Scheie. e-post: jarl.s@hesbynett.no Telefon: 928 07 223

Velforeningen ble stiftet 3. oktober 2009.

Under finner du lenken til stiftelsesmøtet og vedtekter:

Det er årsmøte i velforeningen i forbindelse med påske, vanligvis skjærtorsdag, det årlige påskerennet avholdes påskeaften.

Ansvarlig for brøyting: Anton Ivar Hunsbeth tlf 48149091

Brøyteavtalen omfatter tilkomst fra vei til Reinshommen, alle veiene på Reinshommen, parkeringsplass og inn til den enkelte hytte- 2 parkeringsplasser.

Hver helg:
-fredag ettermiddag/kveld hvis mulig før kl 1800- parkering til den enkelte hytte klargjøres
-lørdag formiddag
-søndag ettermiddag mellom kl 1400 og 1600.

Jul, vinterferie og påske – hver dag.

I helgene brøytes det inn til hver enkelt hytte fredag, biler som ev står oppstilt vanskeliggjør dette arbeidet. Ved ekstremvær må hver enkelt hytteeier sørge for å komme seg avgårde tidsnok etter at brøyting er gjennomført.

Brøyteansvarlig vurderer behov for strøing.

Dersom noen har behov for brøyting utenom overnevnte må det avtales direkte med Anton I Hunsbeth, og dekkes av dem som ønsker brøyting, da avtalen velforeningen har ikke dekker dette.