Svodin Hyttefelt består av 7 hytter med selveiertomter.  Disse tomtene ble bebygget allerede tidlig på 1990-tallet. Det er planer om å legge nye tomter ut til salgs.
Svodin ligger like ved alpinanlegget.

Kontakt for hyttevel: 
Jan Arild Røgenes
Vangen 17, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 03 06/ 90 19 18 44
E-post:  jan.arild.rogenes@vabb.no