Stimulerer til kulturelle og sosiale aktiviteter på Knaben. Den populære foreninga har eget medlemsblad.

Knabens Venner ble stiftet i 1992 med det formål å stimulere til kulturelle og sosiale aktiviteter på Knaben. Foreninga har blitt meget populær, og har over tre hundre medlemmer, bestående av dagens hus- og hytteeiere på Knaben, de som bodde her tidligere og andre interesserte.

 

Leder i Knabens Venner 2017
Leder
Ivar Krågeland
Tlf.: 93092841
E.mail: ivar.krageland@lyse.net

Medlemsbladet “Knaben Nytt”
Knabens Venner står blant annet for utgivelse av medlemsbladet Knaben Nytt, som kommer ut 3 ganger i året.
Her står det informasjon om aktiviteter på Knaben, samt Knabens historie.
Redaktør: Jan Rob.
Tlf. 97 14 00 20.
E-post: janrob@vabb.no

 

Nedenfor finner du noen av bladene. Flere kommer etter hvert:

Nr 31 Mars 2003 30 år etter nedleggelsen, Jan Olav Olsen

Nr 17 Mai 1998 – 25 år etter nedleggelsen, Arne Wyller Christensen

Nr 14 Mai – 1997 – Hilsen fra Ove Romslo, Inger Johanne Karlsen, Marta og Torstein Stokka. Historien om den forsvunne molybdenklumpen

N3 13 – Februar 1997 – Husmorløypa, Knaben Gruvemuseum, Ståle Sigersvold, Laila og Ragnar Birkeland

Nr 12 – September 1996 Planer om skitrekk på Knaben, Kåre Uleberg, Solveig Elve, Alf Madland, bygging på Knaben

Nr 11 – Mai 1996 Turbeskrivelsen Knaben I, stormøte om Sanden, Janne Skille Gullestad, Arvid Orre, Olav Dahle

Nr 10 – Januar 1996  Revegetering av sanddeponiet, Knaben IL, Sigmund Oksefjell, Grete (Kvinen) Rusten, Arne Knaben

Nr 9 – September 1995 Planer om skitrekk på Knaben, Kåre Uleberg, Solveig Elve, Alf Madland, bygging på Knaben

Nr 8 – Mai 1995 – Reguleringsplan for Knaben, Edith Knaben, Odd Carlsen

Nr 7 Januar 1995 – Om museum, nytt alpinanlegg, utvikling på Knaben, Thorleif Karlsen, Torhild Hunsbedt

Nr 6 September 1994 – Finndalsdammen rives, Unn Dagny Graff, Birgit Sandtveit

Nr 5 Mai 1994 – Løgeheia hyttefelt planlegges, CJSD, Lars Galdal, Åse Dagmar Knaben

Nr 4 November 1993  – Thor Ivar Sandsmark og Solfrid Jørgensen (f. Eriksen)

Nr 3 August 1993 – Om hyttebygging, Andreas Sigersvold, Anders Grøndahl

Nr 2 Mai 1993 – Gunnar Sjøgren, Gunhild Glendrange

Nr 1 November 1992  – Om museum og Knabenprosjekt

8 Regnskap 2017 Referat årsmøte 2018 Årsmelding 2017 2018