Knaben Vel ble opprinnelig etablert for å ta seg av vannverket i gruvebyen.
Fra nyttår 2008/2009 overtar kommunen ansvaret for vanntilførselen og vellaget vil fra da av ta seg av de vanlig saker som et vellag håndterer.
Alle som eier hus/hytte i den gamle gruvebyen, skal være med i Knaben Vel.

 

STYRET 2015

Formann: Ove Drange
Mob: 90 93 53 82, e-post; Ove.Drange@nortura.no
————————————————————————————————————————————

Nestleder: Geir Bjånes
Mob: 916 06 895, e-post, gbj@statoil.com

————————————————————————————————————————————
Kasserer: Johnny Engedal
Storekvina , 4480 Kvinesdal
Mob: 90175264
 ————————————————————————————————————————————
Sekretær: Berit Elve
Mob: 975 07 260, e-post; be@kvinesdalsparebank.no
————————————————————————————————————————————
Styremedlem:  Agnar Klungland
Tesaker, Gylandsvegen 103, 4436 Gyland
Mob: 99494864
————————————————————————————————————————————
Vararepresentanter:
Stian Homme Mob: 900 91 753, e-post stianhomme@hotmail.com
Erling Ousdal, Mob 911 86 167, e.post eousdal@frisurf.no

————————————————————————————————————————————
Representant i Knaben Utvikling;  Thor Ivar Sandsmark
Ringveien 15, 4460 Moi
Mob: 957 97 232, e-post isandsm@online.no
Styret vil følge med prosessen med kraftverket som er planlagt fra Finndalsdammen. Videre følges løypekjøringen opp.

Arkiv:

Knaben Vel- styremøte den 22 09 2015

Årsmøte 15

Årsmøte 14

Rassikring

Ref årsmøte 2010

Referat Årsmøte 2009

Regnskap 2010

Styremøte 4. februar 2009

Styremøte 8. sept 14

Styremøte 28. mai 2009

Styremøte aug 14

Styremøte des 14

Styremøte des 2013

Styremøte juni 2010

Styremøte mars14

Styremøte sept 2013

Styret valgt påske 2012

trase fiber

Vedlegg saksliste

x0104200931122

Årsberetning 15

Årsberetning 2008

Årsberetning 2010

Årsmøte 2009

Årsmøte 2010

Årsmøte 2013

Årsmøtereferat 2012

Pølsemakerveien

Allmøte om fiber