Knaben Vel ble opprinnelig etablert for å ta seg av vannverket i gruvebyen.
Fra nyttår 2008/2009 overtar kommunen ansvaret for vanntilførselen og vellaget vil fra da av ta seg av de vanlig saker som et vellag håndterer.
Alle som eier hus/hytte i den gamle gruvebyen, skal være med i Knaben Vel.

Ny tekst må være:

 

STYRET 2018

Formann: Kristian Jong Høines
e-post; kristian.hoines@me.com
————————————————————————————————————————————

Nestleder: Geir Bjånes
Mob: 916 06 895, e-post: gbj@statoil.com

————————————————————————————————————————————

Kasserer: Leif Hunsbedt

Mob: 90175264, e-post: leif.hunsbedt@erametgroup.com

————————————————————————————————————————————

Sekretær: Berit Elve
Mob: 975 07 260, e-post; be@kvinesdalsparebank.no

————————————————————————————————————————————

Styremedlem:  Stian Homme

Mob: 900 91 753, e-post stianhomme@hotmail.com————————————————————————————————————————————

Vararepresentanter: Erik Haugen

                                                Odd Gullestad

————————————————————————————————————————————

Representant i Knaben Utvikling;  Leif Hunsbedt

Arkiv:

Knaben Vel- styremøte den 22 09 2015

Årsmøte 15

Årsmøte 14

Rassikring

Ref årsmøte 2010

Referat Årsmøte 2009

Regnskap 2010

Styremøte 4. februar 2009

Styremøte 8. sept 14

Styremøte 28. mai 2009

Styremøte aug 14

Styremøte des 14

Styremøte des 2013

Styremøte juni 2010

Styremøte mars14

Styremøte sept 2013

Styret valgt påske 2012

trase fiber

Vedlegg saksliste

x0104200931122

Årsberetning 15

Årsberetning 2008

Årsberetning 2010

Årsmøte 2009

Årsmøte 2010

Årsmøte 2013

Årsmøtereferat 2012

Pølsemakerveien

Allmøte om fiber