Knaben prosjektet 2014-2017

Reisemålsutvikling – Knaben som helårlig reisemål Det treårige prosjektet ble igangsatt 1. september 2014 med prosjektleder i 100% stilling. Totalt budsjett for de 3 årene er beregnet til 3,6 millioner. Det er definert følgende delmål: – Utvikle og bevare Gruvebyen og dens attraksjoner og egenart – Fortetting- flere fritidsboliger- i Gruvebyen og styrking av mangfoldet … Continue reading Knaben prosjektet 2014-2017