Reisemålsutvikling – Knaben som helårlig reisemål

Det treårige prosjektet ble igangsatt 1. september 2014 med prosjektleder i 100% stilling. Totalt budsjett for de 3 årene er beregnet til 3,6 millioner.
Det er definert følgende delmål:
– Utvikle og bevare Gruvebyen og dens attraksjoner og egenart
– Fortetting- flere fritidsboliger- i Gruvebyen og styrking av mangfoldet arkitektonisk
– Etablere og tydeliggjøre “det nye” sentrum
– Øke hyttebyggingen og øke hyttesalget på Knaben
– Øke antall besøkende i skitrekket
– Øke bruken av dagens hytter på Knaben
– Utvikle en mottakssentral på Knaben (f.eks leirskole eller landhandel) til å inneha et vertskapsansvar – et sted hvor man kan bestille overnatting, kjøpe ved, utvask, vaktmestertjenester, bestille guidede turer etc
– Utvikle plan for videreutvikling og oppgradering av leirskolen til å inneha en overnattings- og serveringsfunksjon for ferie/fritidsgjester
– Øke vertskapskompetansen hos næringslivet/mottaksapparatet på reisemålet Knaben
– Etablere en enhet/selskap for å samle fremtidige drifts- og utviklingsoppgaver på Knaben

For å løfte Gruvebyen og bygge merkevaren Knaben så er det helt nødvendig å skape bærekraftige bedrifter, og legge til rette for de gode opplevelsene, og fortelle verden om disse!
Knabenprosjektet mottar finansiering fra følgende:
Kvinesdal kommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Listerfondet, Knaben Leirskole, Innovasjon Kvinesdal, private; næringslivet og hytteeiere, Innovasjon Norge.

Eier av Knabenprosjektet er Innovasjon Kvinesdal SA.
Prosjektleder har kontor på Knaben Leirskole samt hos Innovasjon Kvinesdal i Fjotlandsgata 13 i Liknes.

Kvinesdal kommune vedtok 25.01.2017 å fortsette utviklingsarbeidet på Knaben basert på dagens drift av leirskolen, supplert med et nytt utviklingsprosjekt “Destinasjon Knaben”. Privat næringsliv har også sagt ja til å inngå i dette nye prosjektet, og avtaler med næringslivet er undertegnet. Arbeidsoppgavene for nytt prosjekt blir destinasjonsutvikling, utvikling av bedriftsnettverk og kompetanseheving, salg og markedsføring av Knaben, samt delta i kommersiell utvikling av leirskolen. Prosjektleder skal ansettes og denne stillingen blir lyst ut 25.8.2017. Søknadsfrist 17.9.2017.
Dagens prosjekt avsluttes 31.8.2017.

 

Klikk på linkene under for å lese infoskriv om utviklinga i prosjektet.

Infoskriv 1_2014_Knaben

Infoskriv 1_2015_Knaben

Infoskriv 2_2015_Knaben

Infoskriv 3_2015_Knaben_

Infoskriv 1_2016_Knaben

Infoskriv 2_2016_Knaben

Infoskriv 3_2016_Knaben

Infoskriv 1_2017_Knaben

Infoskriv 2_2017_Knaben

 

Kontaktinformasjon:
(1.9.2014 – 1.9.2017)
Marianne Haugland
Prosjektleder
Innovasjon Kvinesdal
Tlf. 94 50 84 51
E-post marianne@innovasjonkvinesdal.no