Hyttefeltene er som følger:
-Knaben Vel (Gruvebyen)
Løgeheia 1 og 2
-Svodin
Kvinavegen
-Ørnehommen
-Reinshommen
-Hattevarden

Under “Kontakt” i menyen finner du oppdatert kontaktinfo til de ulike vel-lederne.