Grunneier Alice Dagfinsen har tomter til salgs i Svodin.
Det er både selveier- og festetomter.
Hyttefeltet har i dag 7 hytter, og nye tomter vil komme ut til salgs.

Svodin ligger mellom Løgeheia Hyttegrend og Knaben Ski- og Aktivitetssenter.

For mer info:
Selger: Eiken Hytter v/Sigbjørn Handeland, tlf 90 51 57 45
Utbygger: Anton Ivar Hunsbedt, tlf 48 14 90 91
Grunneier: Alice Dagfinsen, tlf 90 54 61 95