Med sin plassering midt mellom Sirdal og Setesdal er Knaben Sørlandets nye og uoppdagede hyttedestinasjon.
Her finnes landhandel, gruvemuseum, leirskole, forsamlingslokale på kapell, og alpinanlegg.

 

Det er pr dags dato ingen bosatte på Knaben. Høsten 2015 har samtlige hyttefelt fiber, foruten Ørnehommen.
I 2015 er det om lag 350 hytter på Knaben. Reguleringsmessig kan dette tallet mer enn dobles!

Hyttefeltene er følgende:
-Gruvebyen (sentrum på Knaben består av hus og leiligheter)
-Løgeheia 1 og 2 (første hyttefelt som ble utbygd. Utsikt mot Knabetjørn/sanden)
-Svodin (Hyttefelt som grenser mot skitrekk. Nye tomter til salgs)
-Kvinavegen (Flere ledige tomter)
-Ørnehommen (Et lite antall hytter som hovedsakelig tilhører grunneierne)
-Reinshommen (Ledige hytter og leiligheter med god utsikt over Knabetjørn)
-Hattevarden  (nytt hyttefelt med arkitekttegnet hytter fra kr. 1,5 mill.)

Salgsapparat:
Simon af Sande Byggerier –www.simonsande.no
Eikås Hus og Hytter – www.eikas.no
Eiken Hytter – www.eikenhytter.no

Bruk gjerne søkemotoren www.finn.no for å bli oppdatert på hytter/hus/leiligheter/tomter til salgs til enhver tid på Knaben.

 

Under sees plakat fra 6. juni 2015 da det var visningsdag på Knaben.

Hyttegrend