Følger du riksvei 465 nordover i Kvinesdal kommune – kommer du til det nedlagte gruvesamfunnet Knaben. I disse gruvene ble det utvunnet Molybden, men gruven ble nedlagt i 1973. Siste arbeidsdag var 30. april 1973. Gruvene har hatt sin storhetstid når det har vært ufred i verden, siden molybdenen benyttes når man lager våpen. På grunn av dette har Knaben en veldig spesiell historie. I dag er det Leirskole og Landhandel som er igjen. De gamle boligene til gruvearbeiderene er overtatt av turister, og plassen har blitt så populær at det bygges stadig nye hytter.

Selve gruvebyen ligger på 630 m.o.h. og de høysete fjelltoppene er nesten 1000 m.o.h. Mesteparten av Knabeheiene ligger mellom 750 – 850m o.h. og byr på et praktfullt terreng for turer både sommer og vinterstid.