KNABEN LEIRSKOLE
Knaben Gruvor
4480 Kvinesdal

Telefon: 38 35 58 66
Telefaks: 38 35 58 91
Mobil: 97 14 00 20
E-post: Knaben.Leirskole@kvinesdal.kommune.no

KNABEN LANDHANDEL
Knaben
4473 Kvinlog

Telefon: 38 35 58 64
eller 40 64 08 34
E-post:knaben.landhandel@ngbutikk.net

KNABENPROSJEKTET
v/ Ann Helen Erichsen
Telefon: 95 77 32 00
E-post:Ann.Helen.Erichsen@kvinesdal.kommune.no

KNABEN UTVIKLING
Anton Ivar Hunsbedt
Telefon: 48 14 90 91
eller sekretær Jan Rob
Telefon: 97 14 00 20
E-post: janrob@vabb.no


KNABENS VENNER
v/ Ivar Krågeland
Telefon: 93 09 28 41
E-post: ivar.krageland@lyse.net

KNABEN VEL
v/  Kristian Jong Høines
Telefon: 920 23835
E-post: kristian.hoines@me.com

LØGEHEIA HYTTEGREND
v/ Tor Magne Madsen
Telefon: 99 71 22 95
E-post: madsen@lyse.net

LØGEHEIA 2 HYTTEGREND
v/ Harald Tveit
Telefon: 99 28 56 41
E-post: harald.tveit@vabb.no

KVINAVEGEN HYTTEFORENING
v/ Sigbjørn Netland
Telefon: 41 54 05 72
E-post: sigbjorn@prokas.no


SVODIN HYTTEFELT
Jan Arild Røgenes
Telefon: 38 35 03 06/ 90 19 18 44
E-post: jan.arild.rogenes@vabb.no

REINSHOMMEN HYTTEFELT
Morten Aareskjold
Telefon: 99 26 56 47
E-post: maare10@online.no

LØGEHEIA 2 HYTTEGREND
v/ Harald Tveit
Telefon: 99 28 56 41

KVINESDAL KOMMUNE
Nesgata 11
4480 Kvinesdal

Telefon: 38 35 77 00
Telefaks: 38 35 77 01
E-post: post@kvinesdal.kommune.no

 

– Oppdatert des 2017-