NETLANDSNES LONDON…neste

Orgelkonsert

Netlandsnes kapell

Laurdag 26.april 2014 kl.17.00

Sverre Eftestøl

framfører same program som han skal spele i St.Peter’s Church i London 2.mai.

Etter konserten blir det enkel kyrkjekaffe i kapellet.

CD og partitur kan kjøpast etter konserten.

VELKOMEN

Entrè kr.100,-

Born og ungdom under Arr.: Fjotland sokneråd

16 år, gratis.

Se også:

http://kvinesdal.kirken.no/2014/04/08/konsert-i-netlandsnes-og-london/