PROGRAM KNABENDAGEN 2018

Lørdag 23. juni

1100 – 14.00 Knaben Gruvemuseum er åpent

10.00 – 12.00  og 13.00 – 14.00  Potetkjelleren er åpen

Fra kl. 11.00 Matsalg på leirskolen

11.30 Ankomst veteranbiler fra Sirdal Veteranvognklubb. De blir stående foran leirskolen hele dagen.

Besøksgruva:

10.00  Omvisning i besøksgruva

Knaben kapell

12.00  Åpning av Knabendagen – Knaben kapell

v/ ordfører Per Sverre Kvinlaug

12.15  Syng med oss – Knaben kapell

 

Knaben Leirskole

14.15  Knabenseminar

Tema:

“100 år siden Knaben Molybdengruver ble etablert”

V/ Jan Rob

 

15.00  Utdeling av “Miljødiplom for Knaben – 2018”

 

15.15  Killingrittet – Start ved Klubbhuset

15.20  Bukkerittet – Start ved klubbhuset

 

21.00  Gruvefest på leirskolen

Musikk: Mine Boys

Entre