Den 65. utgaven av Knaben-Nytt har nå gått i trykken. Det betyr at medlemmer av Knabens Venner kan vente seg bladet i posten før påske.

Denne gang kan en lese om ny turisthytte i Knabeheia, merking av sommerløype til Knabekniben, litt om programmet for årets Knabedag. Så er det en lengre artikkel om Knaben for 100 år siden, skrevet av overstiger Rolf Myhra, som arbeidet på Knaben for 100 år siden

Hvis du ønsker å melde deg inn i Knabens Venner kan du sende en mail til

janrob@vabb.no