Medlemmer av Knabens Venner har nå fått tilsendt Knaben Nytt nr. 59

x1210201420161416599752

Medlemmer av Knabens Venner har nå fått tilsendt Knaben Nytt nr. 59. Dessverre har det skjedd en feil hos trykkeriet. Det gjør at sidene ikke kommer ut i riktig rekkefølge.

Her er litt om innholdet:

Knabens Venner har fått mange nye medlemmer. Vi ønsker dere hjertelig velkommen, og håper at dere synes at dette medlemsbladet og andre aktiviteter som Knabens Venner gjør at dere føler at det er greit å være medlem. Medlemslista finner dere bakerst i bladet. At Knabens Venner har hele 227 medlemmer er jo fantastisk. Alle finner jo en giro i bladet, nettopp for å betale kontingenten. Vi regner med at dere alle gjør det med glede!

 

I vår hadde foreninga årsmøte. Vi har tatt med referatet fra årsmøtet. Der finner dere hvem som sitter som foreningas ledelse. Ellers er det denne gangen et intervju med årets vinner av miljødiplomet, Borgny Eie, og en lengre artikkel av Arthur Jenssen om livet på Kvina Gruve på femtitallet samt en del bilder. Oppdatert medlemsliste finner du også.