Medlemmer av Knabens Venner kan nå vente seg neste nummer av Knaben Nytt i posten. Denne gangen har bladet en artikkel om filmen som ble spilt inn på Knaben på ettersommeren. Du kan lese om den lokale helgenen Besse i Knaben, som man mener levde på Knaben rundt reformasjonen. Der er flere andre mindre artikler som har med Knaben å gjøre.

Hvis det er noen som har lyst til å melde seg inn i Knabens venner, så kan de gjøre det til janrob@vabb.no

1 Molybdenskjerp