Vi har eget svømmebasseng til disposisjon under oppholdet.

x2403200618772