Hvilke regler har skolen?

For at alle skal få mest mulig ut av leirskoleoppholdet har vi satt opp disse ORDENS- og SIKKERHETSREGLENE.

 • Vi forventer at du på leirskolen vil hjelpe til, slik at det alltid er den beste orden på rommet ditt, i bygningene, samt i leirskole-området.  Det ventes også  at du behandler alt av leirskolens inventar og materiell med varsomhet. Herunder nevnes spesielt skriving/tegning på vegger og inventar.
  Du kan bli økonomisk ansvarlig for ting du ødelegger!
 • En del arbeidsoppgaver blir delt og utført i fellesskap. Derfor må du regne med at å bli pålagt en del plikter som rengjøring, dekking av bord, rydding  m.m.
 • Røyking og bruk av bar ild innendørs er forbudt, også på grunn av brannfaren.  Leirskoleledelsen, vil heller ikke akseptere at elever nyter rusmidler under oppholdet.  Overtredelse på disse regler, kan medføre hjemsendelse.
 • Demp støy innendørs, og respekter at andre har gått til ro og kanskje vil sove.
 • Bruk innesko inne i bygningene. Utesko skal stå i egen gang. Våt tøy tørkes tørkerom.
 • Legg papir og annet avfall i papirkurvene.
 • WC behandles og etterlates slik du selv ønsker å finne det.
 • Du har anledning til å bruke svømmebassenget til faste tider. Det må være en voksen badevakt til stede.
 • Når vi er ute på tur har leirskolelærerne av sikkerhetshensyn med seg mobiltelefon.  Derfor er det ikke nødvendig at elever har med seg telefon.  Eventuelle mobiltelefoner skal ligge igjen på soverommet når vi har undervisning.
 • Skal du forlate det indre leirskole-området, kom og meld fra hvor du går.
 • Knaben Landhandel vil være åpen for deg, 1 time pr. dag. Du har ikke lov til  å gå inn i butikken, uten at en av dine ledere er til stede.
 • For at du skal få et trygt leirskole-opphold, må vi være sikre på at du tar i mot de beskjeder som gis og følger de regler du får.  Derfor skal ikke walk-man eller lignende være med ut på tur.
 • Vis naturvett. Respekter alt liv og ikke ødelegg noe som vokser i naturen.
  Husk: Du er bare på besøk i naturen.
 • Utover disse regler gjelder felles ordensregler for grunnskolen i Kvinesdal, som igjen er i samsvar med Opplæringsloven.