Hva bør deltakere forberede? Hva bør ledere forberede?

GREIT Å SNAKKE MED ELEVENE OM I FORKANT AV OPPHOLDET:

Mental !!!
– Elevene skal være mye ute.  I utgangspunktet er ingen typer vær for dårlig til å gå ut i.  Dette selv om lysten ikke alltid er like stor.
– Elevene skal også delta i arbeidet på kjøkkenet, holde fellesrom ryddige og rene, spise sammen, sove sammen, ha det gøy sammen, slite sammen osv.. i 5 dager.  Alt dette gjør at leirskoleoppholdet kan bli en stor overgang for
mange.

Bekledning.
– Elevene må ha med fornuftige, gode og nok klær.  Se utstyrsliste.

Fordeling på soverom:
– Det er en stor fordel om romfordeling er gjort på forhånd.  Dette vil gjøre innkvarteringen lettere.  Se på romplanen annet sted i heftet. Hvis mulig, er det en fordel å plassere alle i hovedbygningen.

Arbeidsoppgaver:
– Elevene skal deles inn i fire arbeidsgrupper (A, B, C, D), helst blandingsgrupper.  Disse utfører arbeidsoppgaver etter et rulleringssystem.
– Som eksempler på oppgaver nevnes å delta i forberedelse av måltider samt etterarbeid, diverse ryddeoppgaver i fellesrom.
– Det kan bli aktuelt å utnevne en gruppesjef pr. gruppe, som blir med på å fordele arbeidsoppgavene.

Værtjeneste
– Hver morgen vil ei gruppe elever ha i oppgave å lytte til værmeldinga på Radio. Knaben tilhører “Dalstroka Innafor”.
– Det viser seg at mange har problemer med å få med seg hva metrologen sier. Kanskje det er en ide på forhånd å øve seg i dette?