Foreninger og lag kan leie leirskolen i helger og ferier

Helger fordeles etter følgende søknadsfrister:
Høsthelger fordeles 1. februar
Vinterhelger fordeles 1. september

Hvis det etter søknadfrist skulle være ledige helger så fordeles de fortløpende.

De fleste som leier skolen i helger og ferier har sitt eget program og lager mat selv.

Eksemple på leieavtale for helg